Woonder - coöperatie voor natuurlijk bouwen


Steeds meer aannemers, architecten en bouwheren zetten in op strobalenbouw en kalkhennepbouw. Als vanzelf ontstonden er de voorbije jaren contacten en losse samenwerkingen in de sector, leerden we van elkaar, pionierden we samen en verbeterden we de bouwtechnieken. Op dit moment beleven we echt een vlucht vooruit: geen wonder als je weet welke voordelen het heeft om zo te bouwen! 

Wij willen nog meer samen bouwen aan betere huizen. Daarom bouwen wij een aannemerscoöperatie uit! We schuiven kalkhennep- en strobalenbouw duidelijker naar voor als de slimste bouwwijze die op dit moment mogelijk en haalbaar is. We onderbouwen, promoten, professionaliseren en ontwikkelen de bouwwijze verder.

Wil je op de hoogte blijven of wil je deel uitmaken van deze samenwerking? Of zoek je een coöperatieve aannemer die thuis is in strobalen- en kalkhennepbouw? Contacteer ons dan voor meer info! 

Wie?

Binnenkort willen we onze samenwerking formaliseren in een coöperatieve vennootschap. Ondertussen bouwen wij verder en kan je ons bereiken voor je project!

Hoe?

We kiezen voor écht energiezuinig en ecologisch bouwen!

Steeds meer mensen hebben aandacht voor de ecologische en sociale gevolgen van keuzes die ze maken. Een huis bouwen betekent voor de meeste mensen de grootste financiële uitgave die ze in hun leven zullen doen. Tegelijk heeft de wijze waarop we wonen een grotere of kleinere impact op de (sociale en ecologische) omgeving, afhankelijk van gemaakte keuzes. Energiezuinig wonen geraakt meer en meer ingeburgerd en wordt ook door het beleid erg aangemoedigd. Maar er is meer mogelijk.


Betere grondstoffen

Een lage embedded energy & carbon footprint

Sommige bouwmaterialen zorgen niet enkel voor een gunstige energiebalans bij de bewoning, maar ook bij de productie en bouw, en zelfs bij afbraak.

Stro en hennep als bouwmateriaal? Dat is upcyclen! Stro is een restproduct van de graanteelt, hennepscheven blijven over na de teelt van hennepzaad en vezels. Ze zijn natuurlijk nagroeibaar en composteerbaar. Ze komen niet van ver, dus ze hebben een beperkte transportvervuiling. Het zijn geen industrieproducten en vragen erg weinig bewerking voor ze bruikbaar zijn. Net als andere nagroeibare materialen fixeren ze CO2 uit de atmosfeer.

Bio-ecologisch

Strobalen, hennepscheven en hout zijn natuurlijk nagroeibaar en composteerbaar. Kalk en leem zijn natuurlijk, maar de natuur heeft veel tijd nodig om ze te produceren. Je vindt er meer over in het manifest van VIBE.

Weinig bewerkt

Onze belangrijkste grondstoffen zijn landbouwproducten. Ze worden weinig bewerkt: stro wordt tot balen geperst, hennepscheven zijn het gehakselde transportkanaal van de hennepplant. Beide worden niet chemisch behandeld.

Veel bouwmaterialen worden geproduceerd in een energieverslindende industrie waarin verhitting centraal staat.

CO2-positief

Nagroeibare materialen als stro, hennep en hout fixeren CO2 uit de atmosfeer. Hennep is een kampioen in CO2-opname: een hennepveld neemt 4 keer meer CO2 op dan een jong bos tijdens de groei voor dezelfde oppervlakte en in dezelfde tijdspanne. De CO2 verdwijnt weer in de atmosfeer als de stoffen verbrand worden of composteren. Maar als je ze verwerkt in een gebouw zet je de CO2 voor tientallen jaren vast. En dan bespaar je nù CO2, niet pas nadat je de CO2 nodig voor de productie van isolatiematerialen terugverdiend hebt door het gebouw minder te verwarmen, in de praktijk vaak over tientallen jaren.

Lokaal

We zoeken de grondstoffen steeds zo lokaal mogelijk. Dit is een proces: de kwaliteit van de grondstoffen primeert.

Weinig tot geen afval

De bouwsector gebruikt wereldwijd rechtstreeks 40% van de grondstoffen. Een aanzienlijk aandeel wordt al afval op de werf, een ander deel wordt afval bij (gedeeltelijke) afbraak van een gebouw. In Brussel alleen produceert de bouwsector 700 000 ton bouwafval. Het grootste deel van dit afval composteert niet en is moeilijk te verwerken. Bio-ecologische materialen genereren eigenlijk geen afval. Ze kunnen zonder of met weinig bewerking weer in de natuurlijke kringloop komen.

Geen verdringing van voedselgewassen

Onze belangrijkste grondstoffen, strobalen en hennepscheven, zijn restproducten van hoogwaardige voedselgewassen. Beide zijn traditioneel stalstrooisel of bodemverbeteraar. Als we ze gebruiken als bouwmateriaal is dat upcyclen.


Een comfortabel en gezond gebouw: de fysische eigenschappen van bouwmaterialen

Wij gebruiken bouwmaterialen die door hun fysische eigenschappen een gunstige invloed hebben op het binnenklimaat van een gebouw, waardoor het comfortabel en gezond wordt.

Een stabiel vochtgehalte van de binnenruimte

Onze gebouwen onderscheiden zich omdat we materialen gebruiken die niet alleen goed isoleren. De wanden zijn als een derde huid: de dampopen structuur garandeert zowel 's zomers als 's winters een gezond en aangenaam binnenklimaat. De materialen regelen de vochtigheidsgraad in de woning: is de ruimte te vochtig, dan nemen ze het overtollige vocht op en geven het later weer af aan de drogere ruimte. Zo ontstaat er een stabiele vochtigheidsgraad en krijg je een woning met een gezond binnenklimaat.

Een stabiele temperatuur van de binnenruimte

De bijzonder goede latente warmtecapaciteit van kalkhennep zorgt voor een zo goed als stabiele binnentemperatuur van een gebouw opgetrokken uit het materiaal. Die temperatuur ligt tussen 12 en 16°C, gerekend zonder impact van ramen en deuren, van bewoning en machines, … Het betekent dat technische installaties voor verwarming kunnen beperkt worden. Enkel in piekperiodes waarin het voor langere tijd koud, warm of vochtig is, kunnen ze nodig zijn om het binnenklimaat en het wooncomfort verder te optimaliseren.

Dit principe geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor strobalen.

Geen schadelijke emissies

Er wordt vaak gesteld dat binnenlucht ongezonder is dan buitenlucht. Dat wordt veroorzaakt door ongezonde bestanddelen in bouw- en inrichtingsmaterialen. In de samenstelling van bouwmaterialen worden tegenwoordig meer dan 60.000 verschillende, vaak synthetische substanties gebruikt. Daarvan is slechts een minderheid op milieu- en gezondheidseffecten getest. Onze materialen worden niet bewerkt met scheikundige stoffen tegen brand en/of ongedierte omdat dat overbodig is. Bijgevolg hebben ze geen nadelige invloed op de kwaliteit van de binnenlucht.

Een brandveilig gebouw

Een strobaal die gepleisterd is met leem of kalk heeft een brandweerstand van minstens 90 minuten. Kalkhennep doet het al even goed. Tests worden meestal gewoon stopgezet omdat het testmateriaal niet echt gaat branden. Er staan enkele soms spectaculaire filmpjes op het internet waarop je dat kan zien. En er bestaat een brandveiligheidsattest!

Een alkalische omgeving

De pH-waarde van de omgeving heeft een invloed op de menselijke gezondheid. Een ideale pH-waarde heeft een perfecte balans tussen een basische of alkalische (lager dan pH 7) en een zure (hoger dan pH 7) huishouding voor het lichaam. Onze levensstijl geeft ons lichaam vaak een te zure pH-waarde. De meeste klassieke bouwmaterialen hebben ook een te zure pH-waarde. Materialen als stro, hennep, leem, kalk en hout zijn basisch. Ze helpen ons om dit verstoorde evenwicht te herstellen.

Geluidsdempende wanden

Wanden uit strobalen of kalkhennep hebben hoge geluidswerende en geluidsisolerende kwaliteiten. Leem als binnenpleister werkt geluidsdempend. Leem houdt sommige stralen tegen, bijvoorbeeld van WiFi-installaties, maar ook van mobiele telefonie. Sommigen vinden dat een voordeel, anderen een nadeel.

Een low-tech gebouw

Een strobalen of kalkhennep woonst bestaat uit enkele basismaterialen die samen een goedwerkend maar al bij al eenvoudig huis opleveren. Niets is overbodig. De monolithische opbouw reduceert de kans op fouten en maakt komaf met bouwoplossingen die vaak zelf weer problemen vormen. De eenvoud maakt het ook mogelijk voor handige en opgeleide zelfbouwers om hun huis te bouwen.

Het huis werkt bovendien zonder ingewikkelde en dure technische installaties. Ook als de elektriciteitsvoorziening onderbroken is, is het gebouw comfortabel. Sommige mensen noemen dit ‘actiefbouw’.

Using Format